Manualna terapia strukturalna

Terapia strukturalna to technika manualna pozwalająca na rozwiązanie problemów posturalnych w ciele, które wielokrotnie są przyczyną chronicznego bólu. Uwalnia od ograniczeń mięśniowo-powięziowych, poprawia sprawność, w efekcie umożliwia również nawodnienie tkanki.

Wskazania do terapii strukturalnej:

Zabieg jest przeznaczony przede wszystkim dla osób:

– z bólem i ograniczeniami ruchomości w obrębie kręgosłupa i stawów,

– bólami mięśniowymi,

– bólami głowy

– wadami postawy.

Sesje terapii strukturalnej

Strukturalną pracę z ciałem traktujemy jak działanie o określonym przebiegu, nie jest to ciągła terapia. Są to trzy sesje, których efekty będą pojawiać się jeszcze długo po zakończeniu pracy.

  1. Pierwsza sesja dotyczy obręczy biodrowej oraz kończyn dolnych. Ma na celu ich zrównoważenie, zaczynając od ustawienia stopy na podłożu.

  2. Druga sesja obejmuje obręcz barkową wraz z kończynami górnymi. Poza dążeniem do ich właściwego funkcjonowania względem siebie, dużo uwagi poświęcone jest tu na „otwarcie” oddechu – czyli odpowiedniej pracy żeber i powłok brzusznych. Również kark będzie poddawany w tej części zabiegom.

  3. Ostatnia sesja skupia się na połączeniu obręczy biodrowej z barkową poprzez zrównoważenie kręgosłupa.

Jaki jest przebieg sesji strukturalnej?

Sesja rozpoczyna się szczegółowym wywiadem zdrowotnym. Większa część terapii manualnej odbywa się na osobie ubranej w strój kąpielowy bądź bieliznę. Przeprowadzana jest w przeważającej części na stole do masażu, niekiedy używane jest krzesło/ławeczka. W celu oceny wzorca posturalnego terapeuta będzie chciał zobaczyć, jak osoba stoi, chodzi, wykonuje pewne czynności. Niezbędne będzie również wykonanie zdjęć dokumentujących i pokazujących różnicę w postawie klienta przed i po sesji.

Podczas zabiegu terapeuta używa swoich palców, dłoni lub przedramienia. Odbywa się to wraz z określonym ruchem wykonywanym przez klienta. Podczas tej pracy może pojawić się uczucie ciepła, swędzenia a nawet pieczenia w miejscu wykonywania ruchu. Odczucia te są kontrolowane przez terapeutę, a ich intensywność ustalana z klientem w celu uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego.

Częstotliwość zabiegów terapii strukturalnej

Już jedno spotkanie z pracą strukturalną z ciałem daje widoczne efekty. Jednakże najlepsze wyniki uzyskuje się biorąc udział w serii trzech sesji. Można je odbyć w ciągu jednego tygodnia, bardziej wskazane jest jednak rozłożenie spotkań co tydzień, aby ciało miało czas zareagować na wywoływane w trakcie zabiegu zmiany. Zbyt długie odstępy między spotkaniami również nie są wskazane ze względu na możliwość utracenia pożądanych rezultatów.

Przeciwwskazania do terapii strukturalnej

Nie należy brać udziału w sesjach:

  • podczas chorób

  • przy ostrym stanie zapalnym

  • w przypadku świeżych urazów.

Nie ma przeciwwskazań do korzystania z innych form terapii wspomagających i utrzymujących ciało w dobrej kondycji (np. joga).

Zapisz się na zabieg:

Kasjana Cisowska terapeuta techniki Bowena

tel. 575-264-654